Προεδρικό διάταγμα 29/4/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα στην Περιοχή Πλάκας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του  από 29-04-1987 προεδρικού διατάγματος απαγορεύεται η πραγματοποίηση της Μεταφοράς συντελεστή δόμησης, είτε από ακίνητο άλλης περιοχής είτε από ακίνητο της ίδιας περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 23-08-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 934/Δ/1994).

 

2. (πρώην 1) Για κάθε εργασία δόμησης, όπως ανέγερση νέας οικοδομής, προσθήκη σε υφιστάμενη, επισκευή, ανακατασκευή, κατεδάφιση, καθαίρεση λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων του κτιρίου, διαμόρφωση και εξοπλισμός κοινοχρήστων χώρων του οικοπέδου, περίφραξη, τοποθέτηση τέντας, επιγραφής, πέργκολας, ηλιακού θερμοσίφωνα απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. (πρώην 2) Όροι ή περιορισμοί που κρίνονται απαραίτητοι για τη διάσωση ή συνέχιση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής και την εναρμόνιση των κτιρίων στο περιβάλλον, όπως η χρήση ορισμένων οικοδομικών υλικών και χρωμάτων, η επαναχρησιμοποίηση διακοσμητικών στοιχείων των υπό κατεδάφιση κτιρίων στα νέα κτίρια, η τοποθέτηση νέων στοιχείων με μορφή προσαρμοσμένη στα παραδοσιακά πρότυπα, η τοποθέτηση νέας οικοδομής στη θέση της παλιάς κατεδαφισμένης, η τροποποίηση του διαγράμματος κάλυψης και διάταξης όγκων των νέων κτιρίων, η διάσπαση του όγκου κτιρίου που ανεγείρεται σε μεγάλο οικόπεδο κ.λ.π. μπορούν να επιβληθούν μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4. (πρώην 3) Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή άλλων σχετικών γενικών πολεοδομικών διατάξεων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.