Προεδρικό διάταγμα 29/5/86d

ΠΔ 29-05-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Καλλιθέας - Δεξαμενής - Παγοποιείου του Δήμου Αιγίου (Νομού Αχαΐας) και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη έκταση της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-05-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Καλλιθέας - Δεξαμενής - Παγοποιείου του Δήμου Αιγίου (Νομού Αχαΐας) και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη έκταση της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 649/Δ/1986), 11-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 11 (παράγραφος 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 (παράγραφοι 1, 2, 7 και 8) και 16 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 37562/1441/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αιγίου νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 276/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 3197/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Καλλιθέας - Δεξαμενής - Παγοποιείου του δήμου Αιγίου (νομού Αχαΐας).

 

7. Την υπ' αριθμόν 3198/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Καλλιθέας - Δεξαμενής - Παγοποιείου του δήμου Αιγίου (νομού Αχαΐας).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 190/1983, 132/1985, 143/1985 και 168/1985 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αιγίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 14/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 79/1986 και 211/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 08-08-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 745/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.