Προεδρικό διάταγμα 2/9/86

ΠΔ 02-09-1986: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-09-1986: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 875/Δ/1986), 25-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 4 παράγραφος 1.

 

2. Την υπ' αριθμόν 34279/2196/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα Σύσταση Υπηρεσιών στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 677/Β/1982).

 

3. Τις διατάξεις του από 21-09-1979 προεδρικού διατάγματος, περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών Ιστορικό Κέντρο (ΦΕΚ 567/Δ/1979).

 

4. Την από 22-04-1986 εισήγηση - αιτιολογημένη έκθεση του Γραφείου Περιοχής Πλάκας.

 

5. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 653/20-01-1986 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς το δήμο Αθηναίων.

 

6. Το γεγονός ότι δεν περιήλθε στο Υπουργείο η γνώμη του Δημοτικού Σχολείου Αθηναίων επί του απεσταλμένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος, μέσα στο διάστημα των δύο μηνών που ορίζεται από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του παραπάνω νόμου 1577/1985.

 

7. Την υπ' αριθμόν 153/1986 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 492/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Γενική κατοικία

Άρθρο 4: Λοιπές μικτές χρήσεις

Άρθρο 5: Κοινόχρηστοι χώροι

Άρθρο 6: Λοιποί ελεύθεροι χώροι

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 9 του από 05-10-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1329/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.