Προεδρικό διάταγμα 2/9/86 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικότερα για την περιοχή Πλάκας, που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθορίζονται ζώνες ειδικών χρήσεων γης Α2, Β2, Β1, ΑΙ που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα (άρθρο 1), όπως παρακάτω:

 

Ζώνη Α2.

 

Γενική κατοικία.
Λοιπές μικτές χρήσεις.
Θρησκευτικοί χώροι.
Χώροι συναθροίσεως του κοινού.

 

Ζώνη Β2.

 

Γενική κατοικία.
Κτίρια εκπαίδευσης.
Θρησκευτικοί χώροι.
Χώροι συναθροίσεως του κοινού.

 

Ζώνη Β1.

 

Γενική κατοικία.
Θρησκευτικοί χώροι.
Λοιποί ελεύθεροι χώροι.

 

Ζώνη ΑΙ.

 

Γενική κατοικία.
Λοιπές μικτές χρήσεις.
Λοιποί ελεύθεροι χώροι.
Θρησκευτικοί χώροι.

 

2. Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα του των παραπάνω ζωνών, οι ειδικές χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:

 

Α2/01 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Βύρωνος και Λυσικράτους.
Χώροι συναθροίσεως του κοινού.
Ειδικά στα οικόπεδα (υπ' αριθμόν 25 και 27) της οδού Φρυνίχου 10 και 14 και εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και η δημιουργία θεατρικής στέγης.

 

Α2/02 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/03 Λοιπές Μικτές Χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, θ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνον κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας.
Θρησκευτικοί χώροι: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο οικόπεδο της Ευαγγελικής Εκκλησίας, Λυσικράτους και Λεωφόρου Αμαλίας (υπ' αριθμόν 03).

 

Α2/05 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.

 

Α2/06 Θρησκευτικός χώρος:

 

Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου όπου είναι ο ναός της Αγίας Αικατερίνης.

 

Α2/07 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Λοιπές μικτές χρήσεις: Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 10, 11.
Τα εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/08 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/09 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο.
Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας.

 

Α2/10 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Κυδαθηναίων, Αδριανού και Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας.

 

Α2/12 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας.

 

Α2/13 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας.

 

Α2/14 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Λοιπές μικτές χρήσεις: Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α, μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 01, 24, 23, 22 με πρόσωπο στην οδό Πιττακού. Οι παραπάνω χρήσεις του άρθρου 4 επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/15 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία, εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας.

 

Α2/16 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας.
Χώροι συναθροίσεως του κοινού: Ειδικά στο χώρο του οικοπέδου της Λεωφόρου Αμαλίας 38 όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος σε θέατρο, εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση της χρήσης θεάτρου.

 

Α2/17 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Κυδαθηναίων και στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας.

 

Α2/18 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3, παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Κυδαθηναίων.

 

Α2/19 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο όροφο και 2ο όροφο. Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας.

 

Α2/20 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο και 2ο όροφο.
Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρο Αμαλίας και στην οδό Φιλελλήνων.
Ειδικά για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 10 και 11 οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από το 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/21 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Λοιπές μικτές χρήσεις: Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 01, 02, 13, 14, 15. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο.
Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία, Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Κυδαθηναίων, Νίκης και Φιλελλήνων.

 

Α2/22 Θρησκευτικός χώρος:

 

Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 01) όπου ο ναός της Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

 

Α2/23 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2, μόνο σε τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 08) όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.
Χώρος συναθροίσεως του κοινού: Ειδικά στο οικόπεδο (υπ' αριθμόν 08) της οδού Υπερείδου 21 εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση λειτουργίας θεάτρου.

 

Α2/24 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπα στην οδό Κυδαθηναίων.

 

Α2/25 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο στο οικόπεδο με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.
Χώρος συναθροίσεως κοινού: Ειδικά στο οικόπεδο (υπ' αριθμόν 01) της οδού Κέκροπα και Αγγελικής Χατζημιχάλη 2 και στο μέχρι τώρα λειτουργούντα χώρο θεάτρου, εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση λειτουργίας της συγκεκριμένης χρήσης.

 

Α2/26 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Αδριανού και Κυδαθηναίων.
Χώρος συναθροίσεως του κοινού: Ειδικά στο οικόπεδο (υπ' αριθμόν 03) της οδού Κυδαθηναίων 22, όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε κινηματογράφος εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η επαναφορά της χρήσης αυτής και στο οικόπεδο, (υπ' αριθμόν 11) της οδού Αδριανού 111 εκτός από τις παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η δημιουργία θεάτρου.

 

Α2/49 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο τον ισόγειο, το 1ο, 2ο, και 3ο όροφο. Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β, επιτρέπονται σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Απόλλωνος και Βουλής.

 

Α2/50 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο και 2ο όροφο.
Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Ειδικά για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Θουκυδίδη, οι παραπάνω χρήσεις του άρθρου 4 επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Βουλής και Απόλλωνος.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 19) όπου ο ναός του Αγίου Ιωάννου στην οδό Θουκυδίδη.

 

Α2/51 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Απόλλωνος και Αγίας Φιλοθέης.
Λοιπές μικτές χρήσεις: Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, γ, παράγραφος 2)α, γ, ε μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 05 και 06 της Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγίας Φιλοθέης.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 σε τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 3) όπου ο ναός της Αγίας Ειρήνης στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου καθώς και σε τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 06) όπου ο ναός του Αγίου Ανδρέου στην οδό Αγίας Φιλοθέης.

 

Α2/30 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)α, β, γ, δ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.

 

Α2/31 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/32 Λοιπές μικτές χρήσεις.

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από τον 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/33 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Από το 2ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Κυδαθηναίων και Νίκης.

 

Α2/34 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β, επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Κυδαθηναίων, Φιλελλήνων και Νίκης.

 

Α2/38 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 4 παράγραφος 1)β επιτρέπονται μόνο στο οικόπεδο με πρόσωπο στην οδό Φιλελλήνων και Νίκης.

 

Α2/77 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο και 2ο όροφο.
Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/78 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, 1ο, 2ο και 3ο όροφο.
Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/79 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο. Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Α2/80 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου όπου ο ναός της Αγίας Δυνάμεως, στην οδό Μητροπόλεως και Πεντέλης.

 

Β2/04 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β2/27 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)(β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Κυδαθηναίων και Αδριανού.

 

Β2/28 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ καθώς και το στοιχείο κτίρια εκπαίδευσης μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Φλέσσα.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία. Στα υπόλοιπα οικόπεδα (υπ' αριθμόν 01 και 06) επιτρέπεται μόνο το στοιχείο ειδικών χρήσεων κτίρια εκπαίδευσης.

 

Β2/29 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 2) όπου ο ναός του Αγίου Ιωάννη.

 

Β2/71 (οικοδομικό τετράγωνο 3) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 07) όπου ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

 

Β2/72 (οικοδομικό τετράγωνο 4) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 14) όπου ο ναός του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

 

Β2/73 (οικοδομικό τετράγωνο 2) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Χώρος συναθροίσεως του κοινού: Ειδικά στο οικόπεδο (υπ' αριθμόν 12) επί της πλατείας Λυσικράτους και στο μέχρι τώρα λειτουργούντα χώρο θεάτρου σκιών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση λειτουργίας της συγκεκριμένης χρήσης.

 

Β2/74 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β2/76 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Βύρωνος.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 24) όπου ο ναός του Αγίου Δημητρίου.

 

Β2/77 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Βύρωνος και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

 

Β1/45 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α και παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/46 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β και παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β, επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Δεξίππου και Ταξιαρχών.

 

Β1/47 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β, και παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Ταξιαρχών, Δεξίππου και Πανός.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 01) όπου ο ναός των Ταξιαρχών (Παναγία Γρηγορούσα).

 

Β1/48 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β και παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο την οδό Αδριανού.

 

Β1/49 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 01, 02, 03 στις οδούς Μουσαίου, Θρασυβούλου και Κλεψύδρας. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Λοιποί ελεύθεροι χώροι (άρθρο 6): Αρχαιολογικός χώρος. Μόνο στο υπ' αριθμόν 04 οικόπεδο στις οδούς Πολυγνώτου Διοσκούρων, Επαμεινώνδα, Πανός, Πελοπίδα και Μάρκου Αυρηλίου.

 

Β1/50 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ μόνο για τα οικόπεδα υπ' αριθμόν 01, 02, 03, 04 στις οδούς Πολυγνώτου και Διοσκούρων. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Λοιποί ελεύθεροι χώροι (άρθρα 6): Αρχαιολογικός χώρος: Μόνο στο υπ' αριθμόν 02 οικόπεδο στις οδούς Ευρυσακίου, Ποικίλης, Διοσκούρων και Πολυγνώτου.

 

Β1/51 Γενική Κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ.
Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο.
Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Επίσης επιτρέπονται πολιτιστικά κτίρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)α μόνο στο οικόπεδο επί της οδού Πολυγνώτου αριθμός 9-11, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, για τη δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου υπ' αριθμόν 05, όπου ο ναός της Αγίας Παρασκευής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β1/51 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 30-03-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 220/Δ/1990).

 

Β1/53 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/54 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί Χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 07) όπου ο ναός της Αγίας Άννας.

 

Β1/55 (οικοδομικό τετράγωνο 2) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/56 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/57 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/58 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/59 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος lot, παράγραφος 2)α, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/60 Γενική κατοικία.

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/61 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/62 Γενική κατοικία (οικοδομικό τετράγωνο 2):

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/63 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/64 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/65 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/66 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 04) όπου ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος.

 

Β1/67 (οικοδομικό τετράγωνο 2) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 01) όπου ο ναός της Παναγίας.

 

Β1/68 (οικοδομικό τετράγωνο 2) Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/69 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί Χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 3) όπου ο ναός του Μετοχίου Παναγίου Τάφου.

 

Β1/70 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/84 Γενική κατοικία (οικοδομικό τετράγωνο 2):

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.
Κτίρια εκπαίδευσης: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων: κτίρια εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στα οικόπεδα υπ' αριθμόν 01 και 04 στις οδούς Αδριανού και Φλέσσα.

 

Β1/85 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/86 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/87 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/88 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/89 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, παράγραφος 2)γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

Β1/90 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β παράγραφος 2)β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού.

 

ΑΙ/27 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/28 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.

 

ΑΙ/29 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/30 Θρησκευτικός χώρος:

 

Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο οικόπεδο του ναού Αγίου Φιλίππου.

 

ΑΙ/31 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/32 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/34 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/35 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από το 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/36 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, έ, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αδριανού οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/37 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α.
Ειδικώς για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ηφαίστου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ταβερνών, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων.

 

ΑΙ/41 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, θ.
Ειδικώς για ισόγεια καταστήματα με πρόσωπο στην οδό Πανδρόσου δεν επιτρέπεται η λειτουργία καφενείων.

 

ΑΙ/42 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, θ.

 

ΑΙ/43 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)β και 2)β μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Πανδρόσου.
Λοιποί ελεύθεροι χώροι (άρθρο 6): Αρχαιολογικός χώρος. Μόνο στο υπ' αριθμόν 25 οικόπεδο στις οδούς Αιόλου, Αδριανού, Δεξίππου, Άρεως.

 

ΑΙ/44 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β και παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Αδριανού και Άρεως.
Θρησκευτικός χώρος: Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο τμήμα του οικοπέδου όπου ο ναός του Αγίου Ελισσαίου.

 

ΑΙ/52 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β και παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Αγίας Φιλοθέης, Απόλλωνος και Αδριανού.

 

ΑΙ/53 Γενική κατοικία:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 3 παράγραφος 1)α, β και παράγραφος 2)α, β, γ, δ. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.
Εμπορικά, τραπεζικά καταστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 1)β και επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2)β επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα με πρόσωπο στις οδούς Αγίας Φιλοθέης και Αδριανού.

 

ΑΙ/62 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/63 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο. Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/67 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο.
Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/68 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο.
Από τον 4ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/69 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία. Ειδικά για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Πανδρόσου οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπεται να καταλαμβάνουν το ισόγειο, τον 1ο και 2ο όροφο. Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/70 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ, και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/71 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ και παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο. Από τον 1ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/72 Λοιπές μικτές χρήσεις:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 4 παράγραφος 1)α, β, γ παράγραφος 2)α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ι)α. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπεται να καταλαμβάνουν μόνο το ισόγειο, τον 1ο και το 2ο όροφο. Από τον 3ο όροφο και πάνω επιτρέπεται μόνο κατοικία.

 

ΑΙ/73 Θρησκευτικός χώρος:

 

Επιτρέπεται το στοιχείο των ειδικών χρήσεων Θρησκευτικοί χώροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 μόνο στο οικόπεδο (υπ' αριθμόν 01), όπου ο ναός της Μητροπόλεως Αθηνών και στο τμήμα του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 02) όπου ο ναός του Αγίου Ελευθερίου.

 

III. Η ειδική χρήση κτίρια στάθμευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής (άρθρο 3 παράγραφος 2)γ και άρθρο 4 παράγραφος 2)γ) επιτρέπεται σ' όλη την περιοχή της Πλάκας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 9 και 13 του παρόντος διατάγματος.

 

IV. Οι υπόλοιπες εκτάσεις της περιοχής που βρίσκονται έξω από τα οικοδομικά τετράγωνα, αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, η χρήση των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος.

 

V. Χρήσεις για κατοικία και εμπορικά καταστήματα που υπήρχαν έως τις 13-03-1984 ημέρα δημοσίευσης του από 18-02-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 178/Δ/1984) Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 30-09-1982 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε γειτονιάς, δύναται να αντικατασταθούν μόνο με χρήση εμπορικού καταστήματος από τα παρακάτω αναφερόμενα ή με χρήση κατοικία. Στη χρήση εμπορικά καταστήματα υπάγονται τα εξής:

 

Τρόφιμα κατεψυγμένα προϊόντα (παντοπωλεία, οπωροπωλεία, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πρατήρια ελαίου).
Φούρνοι - πρατήρια άρτου.
Καφεκοπτεία.
Φαρμακεία.
Στεγνοκαθαριστήρια.
Υλικά οικοδομών - κάρβουνα.

 

Σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω χρήσεις εμπορικού καταστήματος μετεγκατασταθεί νόμιμα σε γειτονικό ακίνητο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της περιοχής είναι δυνατόν να εγκατασταθεί στη θέση του μία από τις χρήσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο για τη συγκεκριμένη, θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος V τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 07-01-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 20/Δ/1991).

 

VI. Ειδικά για τις περιοχές Λοιπών μικτών χρήσεων, κτίρια κατοικίας που δεν είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα μπορούν να λάβουν τις χρήσεις που επιτρέπονται από το παρόν διάταγμα για το συγκεκριμένο οικόπεδο και όροφο, μετά από σχετική έγκριση του Γραφείου περιοχής Πλάκας.

 

VII. Σε υπόγεια που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν χώροι κύριας χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 επιτρέπεται να εγκατασταθούν οι χρήσεις εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν ανάγκες γειτονιάς, εμπορικά - τραπεζικά καταστήματα, Γραφεία Διοίκηση, Επαγγελματικά εργαστήρια, Κτίρια στάθμευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες γειτονιάς όταν αυτές οι χρήσεις επιτρέπονται για το ισόγειο του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 9 του από 05-10-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1329/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.