Προεδρικό διάταγμα 30/3/90f

ΠΔ 30-03-1990: Καθορισμός εντός της ζώνης οικιστικού ελέγχου νομού Θεσσαλονίκης περιοχών για δεύτερη κατοικία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-03-1990: Καθορισμός εντός της ζώνης οικιστικού ελέγχου νομού Θεσσαλονίκης περιοχών για δεύτερη κατοικία, (ΦΕΚ 233/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 75724/1151/30-12-1983 κοινής απόφασης Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λ.π. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

4. Το από 10-10-1985 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατατμήσεως στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.

 

5. Την 51/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασπροβάλτας νομού Θεσσαλονίκης.

 

6. Την 49/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρασνών νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Την 22/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Μηχανιώνας νομού Θεσσαλονίκης.

 

8. Την 20/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Επιβατών νομού Θεσσαλονίκης.

 

9. Την 29/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Επιβατών νομού Θεσσαλονίκης.

 

10. Την 3/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Τριάδας νομού Θεσσαλονίκης.

 

11. Την 53/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Τριάδας νομού Θεσσαλονίκης.

 

12. Την 55/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περαίας νομού Θεσσαλονίκης.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 1630/1989, 2535/1989, 1129/1989, 2026/1989 έγγραφα του Τμήματος Μελετών, της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς τις Κοινότητες Νέας Μηχανιώνας, Περαίας, Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδας, Βρασνών, και Ασπροβάλτας, νομού Θεσσαλονίκης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 1063/1989, 1064/1989, και 1055/1989 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Θεσσαλονίκης.

 

15. Την 82/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-03-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.