Προεδρικό διάταγμα 30/4/80c

ΠΔ 30-04-1980: Περί τροποποιήσεως του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως εις περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-1980: Περί τροποποιήσεως του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως εις περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, (ΦΕΚ 295/Δ/1980), 09-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 2) και 3 (παράγραφος 1 - εδάφιο α) αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 14/1979 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας (Αττικής).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 564/1978 και 673/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 304/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως εις περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΦΕΚ 376/Δ/1978) κατά τα 2 εκ των σε αυτό μνημονευόμενων 5 διαγραμμάτων (υπ' αριθμόν Γ/22249/1978 πράξις του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) καθοριζομένων νέων ορίων των τομέων VΙΙ και Χ δι' υπαγωγής τμημάτων αυτών εις τον τομέα ΧΙ του Δήμου Γλυφάδας, ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/3443/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.30.4.80c

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.