Προεδρικό διάταγμα 30/9/91i - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του από 31-12-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-04-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 373/Δ/1987), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Περιοχές με αριθμό 2 αριστερά και δεξιά της προς βορρά εξόδου της πόλης και ανατολικά και δυτικά της υπό κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς:

 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 10 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

α) κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος (14-02-1986) ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Επιτρέπεται η δόμηση για όλες τις χρήσεις με εξαίρεση τις γεωργοκτηνοτροφικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

 

Ειδικά στη με αριθμό 2 περιοχή που βρίσκεται ανατολικά και δυτικά του άξονα της παρακαμπτηρίου οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς επιτρέπεται η δόμηση για όλες τις χρήσεις, με εξαίρεση τις γεωργοκτηνοτροφικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.