Προεδρικό διάταγμα 31/10/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται χρήσεις γης στην περιοχή Καλλιθέα της Κοινότητας Πεντέλης (Αττικής), το σχέδιο της οποίας έχει εγκριθεί με το από 05-07-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 140/Δ/1969) καθώς και σε περιοχές διανομής του Υπουργείου Γεωργίας (υπ' αριθμόν Ε/20137/1956 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί κυρώσεως διανομής οικοπέδων Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Πεντέλης (ΦΕΚ 106/Β/1956).

 

2. Οι χρήσεις καθορίζονται κατά περιοχές Α και Β που φαίνονται με διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 70722/1985 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα ως κατωτέρω.

 

pd.31.10.85

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.