Προεδρικό διάταγμα 31/10/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιοχή Α, στην οποία επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας που περιλαμβάνει:

 

α. Κατοικία.

β. Ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

γ. Παιδικές χαρές - κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πράσινα).

δ. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

ε. Κτίρια εκπαίδευσης του Δημοσίου τομέα.

ζ. Θρησκευτικούς χώρους.

η. Παιδικούς σταθμούς και

θ. Ένα μόνο εμπορικό κατάστημα εμβαδού μέχρι 70 m2 ανά οικόπεδο για εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της αμέσου περιοχής (είδη διατροφής - ψιλικά).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το από 29-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 530/Δ/1986).

 

2. Περιοχή Β πολεοδομικού κέντρου.

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται για τα Πολεοδομικά Κέντρα από το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) όπως κάθε φορά ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.