Προεδρικό διάταγμα 31/3/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι περιοχές οι οποίες βάσει του άρθρου 1 του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979) έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές Β και βρίσκονται εκτός των περιοχών μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984 θεωρούνται ότι εμπίπτουν στις περιοχές Α του ως άνω από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.