Προεδρικό διάταγμα 31/3/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικοδομικές άδειες κατασκευής βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν βάσει διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και των οποίων η ισχύς δεν έχει λήξει, μπορούν να εφαρμοσθούν για την κατασκευή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αυτές προβλέπουν, εφόσον μέσα στο χρονικό διάστημα της ισχύος τους κατασκευασθούν τουλάχιστον τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού των κτιρίων επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

2. Κατά τη δημοσίευση του παρόντος εάν έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες η οποία ισχύει ή εάν υποβλήθηκαν σ' αυτές όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών τότε η άδεια εκτελείται όπως εκδόθηκε ή εκδίδεται με τους προϊσχύοντες όρους δόμησης βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται και αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.