Προεδρικό διάταγμα 337/00

ΠΔ 337/2000: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 337/2000: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών, (ΦΕΚ 281/Α/2000), 28-12-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993).

 

2. Την παράγραφο 2 του προεδρικού διατάγματος 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 365/1997 (ΦΕΚ 241/Α/1997) Διατήρηση Εποπτείας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 389/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Μορφές ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων

Άρθρο 2: Κριτήρια κατάταξης - Διακρίσεις κριτηρίων

Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων με το σύστημα των κλειδιών

Άρθρο 4: Διαδικασίες κατάταξης

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-12-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.