Προεδρικό διάταγμα 33/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προ της χορηγήσεως της στο άρθρο 1 αδείας λειτουργίας του καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, απαιτείται έγκρισις της επιπλώσεως και του λοιπού κινητού εξοπλισμού αυτών υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Κριτήριον δια την χορήγηση της τοιαύτης εγκρίσεως αποτελεί η χρησιμοποίησις επιπλώσεως αρμόζουσας προς το κτίριον και την εσωτερική διαμόρφωση αυτού, κατά προτίμηση αποτελούμενης εξ αυθεντικών στοιχείων ή εκ τοιούτων κατ' απομίμησιν των κατά παράδοσιν τοπικώς συναντώμενων ή και εξ ετέρων στοιχείων, που δημιουργούν το αρμόζον ιστορικά και αισθητικώς περιβάλλον. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δύναται, προ της εγκρίσεως, να παρέχει εγγράφως ή προφορικώς σχετικές οδηγίες ή να απαιτεί, όπως προστεθούν εις τον κινητό εξοπλισμό στοιχεία, άτινα, μη θίγοντα αρχιτεκτονικά το εσωτερικόν του κτιρίου, προσδίδουν μεγαλύτερες ανέσεις, οσάκις αυτές κρίνονται απαραίτητοι ως εκ της μορφής και του επιπέδου της υπό ίδρυση εγκαταστάσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.