Προεδρικό διάταγμα 33/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διαλαμβανόμενες στα άρθρα 4 και 5 κατευθυντήριοι γραμμές δια την σύνταξιν της αρχιτεκτονικής μελέτης και την επιλογήν της επιπλώσεως και του λοιπού κινητού εξοπλισμού, ουδόλως αποκλείουν την χρήσιν μεθόδων, τρόπων ή υλικών χρησιμοποιουμένων εν τη πρακτική της συγχρόνου αρχιτεκτονικής, εφ' όσον η τοιαύτη χρήσις, κατά την κρίσιν του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δεν αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου και το εν γένει περιβάλλον και την μορφήν των εσωτερικών αυτού χώρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.