Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φοίτηση των σπουδαστών και των δύο τμημάτων (Καθηγητών Χορού και Χορευτών) λογίζεται ελλιπής αν ο σπουδαστής, κατά τη διάρκεια που έτους σημείωσε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες ίσες με το 1/12 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή ίσες με το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, για κάθε δευτερεύον μάθημα.

 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 ο σπουδαστής αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση το μήνα Σεπτέμβριο.

 

Αν έχει υπερβεί το καθοριζόμενο όριο απουσιών αποκλείεται των εξετάσεων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.

 

3. Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών ή πτυχιακών εξετάσεων, η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα, στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση των σπουδαστών. Ο πίνακα υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής, για ενημέρωση των σπουδαστών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.