Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Φοίτηση - Απουσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα προγράμματα πρακτικές ασκήσεις. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται από δελτία απουσιών, τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.

 

2. Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία, για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος η πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών, που παραδίδονται από τους Καθηγητές, μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα, στη Γραμματεία της Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.