Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εγγραφές - Προθεσμίες εγγραφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σπουδαστές εγγράφονται με αίτηση τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως είναι γραμμένο στα μητρώα των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων ή στα Δημοτολόγια.

 

2. Στο Α' έτος των Τμημάτων Καθηγητών Χορού και Χορευτών εγγράφονται οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι κριθέντες εισακτέοι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 1158/1981 (παράγραφος 3) και οι απορριφθέντες του έτους αυτού.

 

3. Στο Β' ή Γ' έτος εγγράφονται οι προαχθέντες από το προηγούμενο έτος, οι απορριφθέντες αυτού του έτους και οι καταταγέντες σ' αυτά μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

 

4. Οι εγγραφές των σπουδαστών αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Οι εγγραφές των σπουδαστών, οι οποίοι πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της έκδοσης των αποτελεσμάτων.

 

5. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται, μετά από αίτηση σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, αν δεν υπέβαλε αίτηση εμπρόθεσμα, για εξαιρετικούς λόγους. Η εγγραφή του σπουδαστή γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών.

 

6. Για γενικότερους λόγους, δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών και παρατείνει την προθεσμία εγγραφών πέρα από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.