Προεδρικό διάταγμα 38a/87 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 Κατασκευή Δημοσίων Έργων θεωρούνται εθνικού επιπέδου τα έργα στα οποία κύριος του έργου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ορισμού του Κυρίου του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.