Προεδρικό διάταγμα 38a/87

ΠΔ 38Α/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται ή ελέγχονται από αυτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 38Α/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται ή ελέγχονται από αυτή, (ΦΕΚ 11/Α/1987), 04-02-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ50/1985 κοινή υπουργική του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γιώργο Παπανδρέου και Ιωσήφ Βαλυράκη (ΦΕΚ 481/Β/1985).

 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 701/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από την πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Τεχνικό συμβούλιο

Άρθρο 4: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 31-01-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.