Προεδρικό διάταγμα 391/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα, για τα θέματα του προηγούμενου άρθρου, είναι ειδικότερα τα εξής:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Έργων και Συντήρησης Κτιρίων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με το είδος και το στάδιο των εκτελούμενων εργασιών του έργου ή η αρμόδια, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού, υπηρεσία και

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή η αρμόδια, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού, υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.