Προεδρικό διάταγμα 391/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων του παρόντος, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα τεύχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.