Προεδρικό διάταγμα 3/4/86b

ΠΔ 03-04-1986: Υπαγωγή περιοχή του δήμου Ταύρου Αττικής στις διατάξεις του νόμου 1337/1983, καθορισμός αυτής ως Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνης Ειδικών Κινήτρων και εφαρμογή των άρθρων 55 και 58 του νόμου 947/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-04-1986: Υπαγωγή περιοχή του δήμου Ταύρου Αττικής στις διατάξεις του νόμου 1337/1983, καθορισμός αυτής ως Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνης Ειδικών Κινήτρων και εφαρμογή των άρθρων 55 και 58 του νόμου 947/1979, (ΦΕΚ 326/Δ/1986), 17-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 13 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Την υπ' αριθμόν 157/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ταύρου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 16/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 146/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.