Προεδρικό διάταγμα 41/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988).

 

1.2. Το Κεφάλαιο Β Κανονισμός Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Ξενοδοχείων του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση Κανονισμού Πυροπροστασίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων.

 

1.3. Η Επιτροπή Εγκρίσεων Μελετών Πυροπροστασίας που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 26539/2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1373/Β/2015) κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988), όπως προστέθηκε με την υπουργική απόφαση 33940/750/1998 (ΦΕΚ 1316/Β/1998), εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι τη λήξη της θητείας της οπότε αντικαθίσταται από την επιτροπή της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.