Προεδρικό διάταγμα 71/88

ΠΔ 71/1988: Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 71/1988: Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων, (ΦΕΚ 32/Α/1988), 17-02-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 1)α του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), του οποίου παρατάθηκε η ισχύς με την υπ' αριθμό [Α] 296/68/1987 απόφαση (ΦΕΚ 31/Β/1987).

 

2. Την υπ' αριθμό Υ1291/1987 [Α] απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμό Υ1436/1987 [Α] απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμό 65/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Κανονισμός πυροπροστασίας νέων κτιρίων

 

Ι. Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί - Ταξινόμηση κτιρίων

Άρθρο 2: Οδεύσεις διαφυγής

Άρθρο 3: Δομική προστασία

Άρθρο 4: Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας

Άρθρο 5: Κατοικίες

Άρθρο 6: Ξενοδοχεία

Άρθρο 7: Εκπαιδευτήρια

Άρθρο 8: Γραφεία

Άρθρο 9: Καταστήματα

Άρθρο 10: Χώροι συνάθροισης κοινού

Άρθρο 11: Βιομηχανίες - Αποθήκες

Άρθρο 12: Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές

Άρθρο 12Α: Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Άρθρο 12Β: Κτίρια σωφρονισμού

Άρθρο 13: Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 14: Παραρτήματα

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Β: Κανονισμός πυροπροστασίας υφιστάμενων ξενοδοχείων

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 18: Διατάξεις υποχρεωτικές για όλα τα υφιστάμενα ξενοδοχεία

Άρθρο 19: Αξιολόγηση πυρασφάλειας υφιστάμενων ξενοδοχείων

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Γ: Έναρξη εφαρμογής - Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 15-02-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.