Προεδρικό διάταγμα 420/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις οικοδομές που εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος αυτού, επιβάλλεται η σύνταξη πλήρους μελέτης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων.

 

2. Η μελέτη περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό των δαπανών της εγκατάστασης και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μαζί με τις άλλες μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση άδειας οικοδομής.

 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και κάθε τεχνική λεπτομέρεια για τη σύνταξη της μελέτης καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995. Έως την έναρξη ισχύος των Κανονισμών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, τα ανωτέρω ζητήματα καθορίζονται από την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) με αριθμό [Π] 2471/1986, που εγκρίθηκε με την απόφαση [Α] ΕΗ 1/32/07-06-1987 (ΦΕΚ 366/Β/1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.