Νόμος 3175/03 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση - Εξοικονόμηση ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 (ΦΕΚ 187/Α/1987) η φράση και για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών αντικαθίσταται από τη φράση και για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

2. Ο πίνακας του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 συμπληρώνεται με τους παρακάτω δήμους των νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης.

 

Πίνακας

Νομός Θεσσαλονίκης

Δήμος Πανοράματος,

Δήμος Θέρμης

Νομός Βοιωτίας

Δήμος Λεβαδέων,

Δήμος Θηβαίων,

Δήμος Θεσπιέων,

Δήμος Αλιάρτου,

Δήμος Βαγίων

Νομός Ευβοίας

Δήμος Χαλκιδέων,

Δήμος Ανθηδώνος,

Δήμος Νέας Αρτάκης,

Δήμος Μεσσαπίων,

Δήμος Αυλίδος,

Δήμος Ληλαντίων

Νομός Φθιώτιδος

Δήμος Λαμιέων,

Δήμος Στυλίδος

Νομός Φωκίδος

Δήμος Άμφισσας

Νομός Ημαθίας

Δήμος Βέροιας,

Δήμος Νάουσας,

Δήμος Αλεξάνδρειας,

Δήμος Δοβρά,

Δήμος Ανθεμίων

Νομός Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς,

Δήμος Γαλλικού,

Δήμος Πολυκάστρου,

Δήμος Αξιούπολης

Νομός Πέλλης

Δήμος Γιαννιτσών,

Δήμος Έδεσσας,

Δήμος Σκύδρας,

Δήμος Πέλλας

Νομός Πιερίας

Δήμος Κατερίνης,

Δήμος Παραλίας,

Δήμος Λιτοχώρου

Νομός Σερρών

Δήμος Σερρών,

Δήμος Λευκώνα,

Δήμος Σιδηροκάστρου,

Δήμος Ηράκλειας

Νομός Δράμας

Δήμος Δράμας,

Δήμος Σιταγρών,

Δήμος Καλαμπακίου

Νομός Καβάλας

Δήμος Καβάλας,

Δήμος Χρυσούπολης,

Δήμος Ελευθερούπολης

Νομός Ξάνθης

Δήμος Ξάνθης,

Δήμος Βιστωνίδας

Νομός Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Νομός Ροδόπης

Δήμος Κομοτηνής,

Δήμος Μαρώνειας

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης, που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και προορίζεται για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση οποιασδήποτε μορφής.}

 

4. Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του, καθώς και για όσα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νομού [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995).

 

Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και κάθε τεχνική λεπτομέρεια για τη σύνταξη της μελέτης καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νομού [Ν] 2364/1995. Έως την έναρξη ισχύος των Κανονισμών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, τα ανωτέρω ζητήματα καθορίζονται από την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό 2471/1986, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ 1/32Π/1987 (ΦΕΚ 366/Β/1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 420/1987, προστίθεται η φράση και τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

7. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της οικοδομής και ειδικότερα, πριν από την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του νομού 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και στο άρθρο 7 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), ο επιβλέπων τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων μηχανικός, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος τις εργασίες εγκατάστασης μηχανικού, επισυνάπτεται υποχρεωτικά, θεωρημένη από αυτόν, και η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 38/1991, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, κατόχου σχετικής αδείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος και θεωρεί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου εφαρμογής της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, η κατά τόπο αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου υποβάλλει τα παραπάνω στοιχεία στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί αυτή στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993).}

 

8. Το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου να τροφοδοτηθεί η εγκατάσταση με φυσικό αέριο, η αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου ελέγχει προηγουμένως την ασφάλεια της εγκατάστασης.

 

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση με το δίκτυο αερίου και την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων υφιστάμενων και ανεγειρόμενων κτιρίων των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.}

 

9. Για την εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων σε κτήρια των περιοχών του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής αυτού, προκειμένου να αντικατασταθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα από εγκαταστάσεις καύσης φυσικού αερίου ή να εγκατασταθούν ανεξάρτητα συστήματα θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, σχετικά με την επίβλεψη και εφαρμογή της μελέτης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διαδικασίες των άρθρων 3, 4 και 5 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 420/1987, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

Μετά το πέρας των εργασιών διασκευής, μετατροπής υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νομού 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η κατά τόπον αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου ελέγχει την εφαρμογή της μελέτης εγκατάστασης και ειδικότερα την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα του εγκατεστημένου δικτύου αερίων καυσίμων. Η μελέτη εγκατάστασης μαζί με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 420/1987, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, κοινοποιούνται από την Εταιρεία Παροχής Αερίου στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την πληρότητα του τηρούμενου από αυτήν φακέλου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

 

10. Εισάγεται νέο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 και αντίστοιχα αναριθμείται το ισχύον άρθρο 9 σε άρθρο 10, ως εξής:

 

{Άρθρο 9

 

Σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και στα οποία κατά παράβαση των διατάξεών του, η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι ελλιπής ή δεν έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζονται αναλογικά οι διαδικασίες των άρθρων 3, 4 και 5 παράγραφος 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος σχετικά με τη σύνταξη, επίβλεψη και εφαρμογή μελέτης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων, προκειμένου να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί η ήδη εγκεκριμένη μελέτη και να εκτελεσθούν οι σχετικές εργασίες για την εφαρμογή της. Μετά το πέρας των εργασιών τροποποίησης ή συμπλήρωσης του δικτύου αερίων καυσίμων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νομού 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), η κατά τόπον αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου ελέγχει την εφαρμογή της μελέτης και ειδικότερα την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα του εγκατεστημένου δικτύου. Η τυχόν αναθεωρημένη μελέτη μαζί με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος κοινοποιούνται από την Εταιρεία Παροχής Αερίου στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την πληρότητα του τηρούμενου από αυτήν φακέλου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.}

 

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.3.1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος της 27-09-1985 (ΦΕΚ 631/Δ/1985) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων.}

 

12. Στο άρθρο 11 του νομού 1577/1985 προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:

 

{13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διέλευση ορισμένων λειτουργικών στοιχείων ή εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου στις όψεις των κτιρίων, με μέγιστο πλάτος εξοχής των ως άνω λειτουργικών στοιχείων ή εξαρτημάτων τα 0.40 m, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νομού [Ν] 2364/1995 και μέχρι τη θέση σε ισχύ των ως άνω Κανονισμών, σύμφωνα με την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό 2471/1986, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ1/32Π/1987 (ΦΕΚ 366/Β/1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Για την εγκατάσταση και τοποθέτηση καπνοδόχων, καπναγωγών και επιτοίχιων λεβήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων θέρμανσης στην κύρια όψη (πρόσοψη) του κτιρίου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Παροχής Αερίου για την αισθητική και μορφολογική τους ένταξη στο χώρο.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νομού 1577/1985 προστίθενται εδάφια (δ) και (ε), ως εξής:

 

{δ) για τις εργασίες επισκευής, τροποποίησης, διασκευής ή συμπλήρωσης εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα με εξαίρεση τα κτίρια που υπάγονται στο άρθρο 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού,

 

ε) για τις εργασίες τροποποίησης, διασκευής, μετατροπής εγκαταστάσεων κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης με χρήση υγρών καυσίμων σε αντίστοιχα συστήματα θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα.}

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νομού 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή τόσο στα νεοανεγειρόμενα κτίρια, όσο και στα υφιστάμενα κτίρια γενικά ή κατά περιοχές και συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων, όπως κάθε φορά ορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης.}

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νομού 1512/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται για μορφής υφιστάμενες ή νέες σταθερές εστίες καύσης προδιαγραφές κατασκευής και όροι λειτουργίας, περιορισμοί στο είδος και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, καθώς και επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενων καυσαερίων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, με προτεραιότητα στην επιβολή περιορισμών στην κατασκευή και λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης κηρίων που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων.}

 

16. Στο άρθρο 2 του νομού 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001) προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Σε βιομηχανίες βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που λειτουργούν εντός των ορίων των δήμων που εκάστοτε καθορίζονται στον Πίνακα του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 420/1987 και χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και σε κτίρια στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατεστημένη θερμική ισχύ άνω των 400 kW, επιβάλλεται η αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο, εντός 1 έτους από την ημερομηνία που καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο.}

 

8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 εξαιρούνται οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι μονάδες διύλισης πετρελαίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 7 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, η επέκτασή του σε άλλες αστικές και περιαστικές οικιστικές περιοχές, στις οποίες καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία κτιρίων με φυσικό αέριο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

17. Το άρθρο 15 του νομού 2965/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2, μπορεί να εφαρμόζονται για τη μεταποιητική δραστηριότητα ρυθμίσεις ανάλογες του παρόντος νόμου σε άλλες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

18. Η παράγραφος 5 του άρθρου τετάρτου του νομού [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.