Νόμος 3175/03

Ν3175/2003: Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3175/2003: Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/2003), 29-08-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γεωθερμία - Διανομή θερμικής ενέργειας

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 4: Άσκηση δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού

Άρθρο 5: Όροι και αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικών πεδίων

Άρθρο 7: Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων

Άρθρο 8: Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών

Άρθρο 9: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 10: Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

Άρθρο 11: Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης

Άρθρο 12: Παράβολα

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις - Απαλλοτριώσεις για το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 15: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 16: Αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωτέου ακινήτου

Άρθρο 17: Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας

Άρθρο 18: Γνωστοποίηση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας - Αίτηση ακύρωσης

Άρθρο 19: Έναρξη εργασιών για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης

Άρθρο 20: Δικαστική δαπάνη

Άρθρο 21: Προσωρινή χρήση ακινήτων

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας

 

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Φυσικό Αέριο

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Άρθρο 27: Κύρωση συμβάσεως

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση - Εξοικονόμηση ενέργειας

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Τελικές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Ρίο, 28-08-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.