Προεδρικό διάταγμα 437/81

ΠΔ 437/1981: Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 437/1981: Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων, (ΦΕΚ 120/Α/1981), 05-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 16, παράγραφος 3, του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.

 

β) Των άρθρων 223 και 312 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί Δασικού Κώδικα κ.λ.π.

 

2. Την υπ' αριθμόν 380/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίον Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Σύνταξη μελετών

 

Άρθρο 2: Τρόπος συντάξεως Μελετών

Άρθρο 3: Σύνταξις μελετών δι' αναθέσεως

Άρθρο 4: Σύνταξις μελετών δι' αυτεπιστασίας

Άρθρο 5: Θεώρησις, έγκρισις και τροποποίησις μελετών

 

Κεφάλαιο Γ: Χρηματοδότηση και εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων

 

Άρθρο 6: Χρηματοδότησις των δασοτεχνικών έργων

Άρθρο 7: Τρόπος εκτελέσεως των δασοτεχνικών έργων

Άρθρο 8: Εκτέλεσις δασοτεχνικών έργων δι' εργολαβίας

Άρθρο 9: Εκτέλεσις δασοτεχνικών έργων και εργασιών δι' αυτεπιστασίας

Άρθρο 10: Προσωπικόν επιβλέψεως και εκτελέσεως των έργων

Άρθρο 11: Διαγωνισμοί εκτελέσεως έργων δια μικροεργολαβιών

Άρθρο 12: Διαδικασία διαγωνισμών εκτελέσεως δια μικροεργολαβιών - Παραλαβή των έργων τούτων

Άρθρο 13: Παραλαβή των δι' αυτεπιστασίας εκτελούμενων έργων

Άρθρο 14: Πρωτόκολλα ζημιών εκ θεομηνιών

Άρθρο 15: Προμήθειες - Μισθώσεις - Επισκευές - Εκτιμήσεις ζημιών

 

Κεφάλαιο Δ: Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ)

 

Άρθρο 16: Ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών

Άρθρο 17: Δικαιούχοι ειδικού πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών

Άρθρο 18: Δικαιολογητικά, διαδικασία

Άρθρο 19: Ισχύς, ανανέωση και προαγωγή του ειδικού πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών

Άρθρο 20: Έλεγχος εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών - κυρώσεις

Άρθρο 21: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

 

Στον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-04-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.