Προεδρικό διάταγμα 457/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κωλύματα ασυμβίβαστα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής χορού:

 

α) Σε πρόσωπα που έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, σχετική με Διεύθυνση Σχολής Χορού ή για ασυμβίβαστη με το έργο τους διαγωγή η οποία αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

 

β) σε Δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

γ) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Εταιρείες, στα οποία έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, για οποιοδήποτε λόγο, ή στη Διοίκηση των οποίων μετέχουν πρόσωπα όπως τα ανωτέρω ή που δεν απολαμβάνουν των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη, και

 

δ) Σε οποιονδήποτε έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) άλλων ερασιτεχνικών σχολών χορού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.