Προεδρικό διάταγμα 4/4/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης), καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομέας Ι

 

1. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3. Ελάχιστο βάθος 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

4. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 1,80.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3.

 

Τομέας ΙΙ (Οικισμός υφιστάμενος προ της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973).

 

1. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

Ελάχιστο βάθος 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 70% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

4. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 1,40.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

Τομέας ΙΙΙ

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο βάθος 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 40% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

4. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0,8.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 01-06-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 331/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.