Προεδρικό διάταγμα 4/5/85

ΠΔ 04-05-1985: Εξαίρεση των οικισμών Νέας και Παλιάς Φορτέτσας Κρήτης) από τους όρους και περιορισμούς δόμησης του από 16-11-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 373/Δ/1976)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-05-1985: Εξαίρεση των οικισμών Νέας και Παλιάς Φορτέτσας Κρήτης) από τους όρους και περιορισμούς δόμησης του από [ΠΔ] 16-11-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 373/Δ/1976), (ΦΕΚ 237/Δ/1985), 22-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 14 και 17 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17 και 73 (παράγραφος 2).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ΑΙ/Φ23/40046/1411/07-03-1983 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

4. Τ:ς διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Την υπ' αριθμόν E/34604/5081/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση, κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κομών, περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1270/Β/1976).

 

6. Την υπ' αριθμόν 24/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 318/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.