Προεδρικό διάταγμα 4/7/06d

ΠΔ 04-07-2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Λαρισαίων (νομού Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στα οικοδομικά τετράγωνα 399Δ και 399Β και κατάργηση της υπ' αριθμόν 83/2003 απόφασης του Νομάρχη Λάρισας ((ΦΕΚ 313/Δ/2003) και (ΦΕΚ 347/Δ/2004))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-07-2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Λαρισαίων (νομού Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στα οικοδομικά τετράγωνα 399Δ και 399Β και κατάργηση της υπ' αριθμόν 83/2003 απόφασης του Νομάρχη Λάρισας ((ΦΕΚ 313/Δ/2003) και (ΦΕΚ 347/Δ/2004)), (ΦΕΚ 680/Δ/2006), 11-08-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφος 1) του νόμου 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

3. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

4. Την υπ' αριθμόν 405/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 684/2003, 167/2004, 480/2005 και 112/2006 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Λαρισαίων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 261/2005 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1011/2004 έγγραφο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων νομού Λάρισας.

 

8. Το γεγονός ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Λαρισαίων για το έτος 2006 με ΚΑΕ 40.7112.60003 κονδύλιο ύψους 129.412,50 € προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση.

 

9. Την υπ' αριθμόν 120/06 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.