Προεδρικό διάταγμα 4/8/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών, προβλέπουν άπαντα τα προς εκτέλεσιν έργα και τις εν γένει ρυθμίσεις επί των ελευθέρων χώρων των υπ' όψει περιοχών, ως και επί των προσόψεων των κτιρίων που προσβλέπουν επί των χώρων τούτων, δια την βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διακινήσεως των πεζών και των όρων διαβιώσεως των κατοίκων.

 

2. Οι ανωτέρω μελέτες δύναται να συντάσσονται υπό του Δημοσίου ή του οικείου Δήμου ή Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης ή και με μέριμνα των ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως των συναφών έργων παρόδιων ιδιοκτητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 13-02-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 118/Δ/1981).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.