Προεδρικό διάταγμα 4/8/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι στο άρθρο 1 μελέτες προκειμένης της εφαρμογής των εγκρίνονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του οικείου Νομάρχου προκειμένου περί οικισμών πληθυσμού κάτω των 20.000 κατοίκων, μετά γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητος και εισήγηση της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή της τυχόν υφισταμένης Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, της αρμοδίας δια την ανάπλαση των ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων των περιοχών αυτού, εφ' όσον εκ της εφαρμογής των ανωτέρω μελετών επηρεάζονται οι δημόσιες οδικές συγκοινωνίες, απαιτείται και η γνώμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

2. Η γνώμη των Δήμων ή κοινοτήτων και του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δέον να παρέχεται εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών από της περιελεύσεως εις αυτούς του σχετικού ερωτήματος. Παρερχόμενης της προθεσμίας ταύτης απράκτου ,η σχετική απόφασις δύναται να εκδοθεί και άνευ της γνώμης αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.