Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χωροταξική θέση πρατηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται:

 

α) Σε βιομηχανικές ζώνες ή βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα, όπως καθορίζονται στην περίπτωση δ του προηγούμενου άρθρου, σε ζώνες του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986 που έχουν ως αποκλειστική ή κύρια χρήση τη βιομηχανία καθώς και σε κάθε άλλη περιοχή ή ζώνη που καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με αποκλειστική ή κύρια χρήση τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία.

 

β) Σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.