Προεδρικό διάταγμα 595/84

ΠΔ 595/1984: Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 595/1984: Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG), (ΦΕΚ 218/Α/1984), 31-12-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών με κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών (ΦΕΚ 237/Α/1955) και β) του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών (ΦΕΚ 91/Α/1970).

 

2. Την Υ79/1984 (ΦΕΚ 413/Β/1984) απόφαση του Πρωθυπουργού ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

3. Την 683/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Χωροταξική θέση πρατηρίου

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης

Άρθρο 4: Αποστάσεις ασφαλείας

Άρθρο 5: Μικτά πρατήρια

Άρθρο 6: Συνέπειες μείωσης αποστάσεων ασφαλείας

 

Κεφάλαιο Β: Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 7: Εγκαταστάσεις και μηχανισμοί πρατηρίου

Άρθρο 8: Δεξαμενές υγραερίου

Άρθρο 9: Υπόγεια δεξαμενή

Άρθρο 10: Επιχωματωμένη δεξαμενή

Άρθρο 11: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντλιών

Άρθρο 12: Τοποθέτηση αντλιών

Άρθρο 13: Συσκευές διανομής υγραερίου

Άρθρο 14: Σωληνώσεις - Ιδιότητες αυτών

Άρθρο 15: Σωληνώσεις εφοδιασμού των συσκευών διανομής

Άρθρο 16: Τοποθέτηση των υπογείων σωληνώσεων

Άρθρο 17: Στόμια πλήρωσης της δεξαμενής

Άρθρο 18: Σωληνώσεις σύνδεσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων

Άρθρο 19: Κτιριακές εγκαταστάσεις πρατηρίου

Άρθρο 20: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 21: Μέτρα ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης και πυρασφάλειας

Άρθρο 22: Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Γ: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας

 

Άρθρο 23: Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 24: Αρμόδιες υπηρεσίες

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 27: Ανανέωση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 28: Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Διάφορες ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 30: Επιθεώρηση - Ποινές

Άρθρο 31: Χρήση γειτονικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 33: Παραρτήματα

Άρθρο 34: Διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 35: Ισχύς

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 20-12-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.