Προεδρικό διάταγμα 5/11 - Άρθρο 99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικοί όροι προστασίας φυσικού τοπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην νήσο Λαζαρέττο νομού Κερκύρας που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός τόπος με την ΥΠΠΟ/ΔΙΑΠ/Γ/455/18404/13-04-1992 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 324/Β/1992) θεσπίζονται οι κατωτέρω όροι προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου.

 

1. Σ' όλο το χώρο της νήσου επιτρέπονται αισθητικές επεμβάσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου που συντείνουν στον εμπλουτισμό και στην ανάδειξη του φυσικού τοπίου, όπως και στη χρήση του σε οικολογικές, πολιτιστικές διαδρομές.

 

2. Σ' όλο τον χώρο της νήσου απαγορεύονται χρήσεις ή επεμβάσεις που μπορούν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του ιστορικού τόπου και γενικώς οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί και δεν αναδεικνύει τον ιστορικό, πολιτιστικό χαρακτήρα του και μπορεί να επιφέρει βλάβη στα μνημεία και να αλλοιώσει το φυσικό τοπίο.

 

3. Σ' όλο το χώρο της νήσου απαγορεύονται:

 

α) Η κατάτμηση γης

β) Η λατόμευση και η εξόρυξη επιτρεπομένης μόνο της αναγκαίας για τη λήψη προϊόντων αναστήλωσης των υπαρχόντων μνημείων.

γ) Η ιχθυοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία, το κυνήγι.

δ) Η εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής υπερτοπικού χαρακτήρα (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, εναπόθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) επιτρεπομένης μόνο της εκτέλεσης έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις επιτρεπόμενες με το παρόν διάταγμα χρήσεις.

ε) Η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημίσεων και φωτεινών επιγραφών.

στ) Η κυκλοφορία οχημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.