Προεδρικό διάταγμα 5/11 - Άρθρο 99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι προστασίας και ανάδειξης μνημείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο κτιριακό συγκρότημα του Λοιμοκαθαρτηρίου επιτρέπονται:

 

α) Η χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες (μουσείο, ιστορικό αρχείο, αίθουσες εκδηλώσεων κ.λ.π.) και όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών λειτουργιών (διοίκηση, εστιατόριο, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής κ.λ.π.).

 

β) Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που συντείνουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του αρχικού κτιρίου (στο τυπολογικό, μορφολογικό, κατασκευαστικό και διακοσμητικό επίπεδο) και γίνονται κατά τρόπο συμβατό με την κατασκευαστική δομή και τεχνική του ακινήτου.

 

γ) Προσθήκη στο υπάρχον συγκρότημα επιτρέπεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αξιοποίησης και λειτουργίας του ως πολιτιστικού κέντρου και εγκρίνεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δικτύων και βοηθητικών κτιρίων υποδομής (δίκτυα φωτισμού, αποχέτευσης, επικοινωνιών, χώροι υγιεινής, φυλάκια κ.λ.π.), εφόσον γίνονται κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και δομή των υπαρχόντων κτιρίων και εντάσσονται σ' ένα γενικότερο πρόγραμμα αξιοποίησης και διαχείρισης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της νήσου και εγκρίνονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.