Προεδρικό διάταγμα 5/12/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των γηπέδων των κειμένων εντός των κατά τα ανωτέρω οριζομένων περιοχών Α και Β καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Δια τα κτηνοτροφικά κτίρια, πτηνοτροφικά κτίρια, γεωργικές αποθήκες, σφαγεία, κατοικίας, βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες:

 

α) Ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 20.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφ' όσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντιστοίχους ημερομηνίας ως ορίζονται δια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 23 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978)

 

2. Δια θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις, και φρεάτια εφαρμόζονται τα καθορισθέντα δια του ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Για τις εγκαταστάσεις ελικοδρομίων και αεροδρομίων ελάχιστο εμβαδόν 20.000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 13-01-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.