Προεδρικό διάταγμα 13/1/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 05-12-1979 προεδρικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 707/Δ/1979) τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση και στις δύο ως άνω περιοχές Α' και Β' επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ελικοδρομίων μικρών αεροσκαφών σε θέσεις, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε περίπτωση γειτνιάσεως του χώρου με στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.}

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Για τις εγκαταστάσεις ελικοδρομίων και αεροδρομίων ελάχιστο εμβαδόν 20.000 m2.}

 

3. Μετά την παράγραφο Δ' του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος Ε' ως εξής:

 

{Ε. Για τις εγκαταστάσεις ελικοδρομίων και αεροδρομίων ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζονται με τις παραγράφους 3 και επόμενες του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως αυτό ισχύει. Για τον Πύργο Ελέγχου και τα υπόστεγα δύναται, με την απόφαση καθορισμού του χώρου, να ορίζεται διαφορετικό ύψος από το οριζόμενο με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.