Προεδρικό διάταγμα 66/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Λοιπές διατάξεις - υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε ότι αφορά υποχρεώσεις - κυρώσεις και γενικότερα θέματα άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις του νόμου 1575/1985, όπως ισχύει. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του νόμου 1575/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.