Νόμος 1575/85

Ν1575/1985: Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων και οχημάτων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1575/1985: Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων και οχημάτων αυτών, (ΦΕΚ 207/Α/1985), 11-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Άδειες άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 3: Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών

Άρθρο 4: Εξέταση υποψηφίων

Άρθρο 5: Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αδειών

Άρθρο 6: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις. Έλεγχος συνεργείων

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Κύρωση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.