Νόμος 1575/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις. Έλεγχος συνεργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πρέπει να εκτελούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής.

 

2. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχουν τα συνεργεία για να διαπιστώσουν την καλή εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των οχημάτων, την καλή λειτουργία των κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων των συνεργείων και γενικά την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας τους.

 

Για αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας.

 

3. Αν διαπιστωθεί ότι η συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση ενός οχήματος δεν έγινε κατά τους κανόνες της τεχνικής, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

 

4. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ελλιπής ή λειτουργεί πλημμελώς, για τη συμπλήρωσή του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας ή την αποκατάσταση της λειτουργίας του τάσσεται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, προθεσμία μέχρι τέσσερις μήνες η οποία μπορεί αιτιολογημένα να παραταθεί μέχρι οκτώ μήνες.

 

5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό αφορούν επίσης τους τεχνίτες και τα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 6 καθορίζονται οι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνεργείων υπηρεσίες, καθώς επίσης το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 5 και 6 προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.