Προεδρικό διάταγμα 6/10/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χώροι για την κατασκευή υπέργειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) καθορίζονται με βάση πολεοδομικά και κυκλοφοριακά κριτήρια.

 

2. Στα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) Οι ανάγκες της περιοχής, όπου το ακίνητο, για χώρους στάθμευσης. Οι θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν στην περιοχή, εκτός από το κατάστρωμα των οδών, καθώς και η κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής.

 

β) Η δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του σταθμού σε συνάρτηση με την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, τις χρήσεις γης, τα πλάτη των οδών άμεσης εξυπηρέτησης του σταθμού (είσοδοι - έξοδοι) κ.λ.π.

 

γ) Η δυνατότητα, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας κτιρίων ειδικών χρήσεων (σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, παιδικών σταθμών κ.λ.π.) καθώς και εγκεκριμένων πεζοδρόμων, που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή.

 

δ) Η δυναμικότητα του σταθμού με σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες της περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1161/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.