Προεδρικό διάταγμα 6/2/82b

ΠΔ 06-02-1982: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού (Αττικής) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-02-1982: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού (Αττικής) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του, (ΦΕΚ 168/Δ/1982), 15-03-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 1) και 17 (παράγραφος 2) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 100Α/1975, 120/1977, 36/1979 και 58/1979 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού (Αττικής).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 716/1978 και 891/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1634/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 06-02-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.