Προεδρικό διάταγμα 6/9/77

ΠΔ 06-09-1977: Περί τροποποιήσεως ορισμένων διατάξεων του προεδρικού διατάγματος της 23-10-1928 περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 06-09-1977: Περί τροποποιήσεως ορισμένων διατάξεων του προεδρικού διατάγματος της 23-10-1928 περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 363/Δ/1977), 05-10-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 17 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 όπως μετέπειτα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν,

 

2. το άρθρο 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974)

 

3. και αφού είδαμε την 602/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών),

 

4. όπως και την 708/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 
Στον Υπουργό Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος τούτου.

 
Εν Αθήναις τη 06-09-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.