Προεδρικό διάταγμα 6/9/85

ΠΔ 06-09-1985: Συμπλήρωση του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος περί δόμησης παρά τη διώρυγα Κορίνθου (ΦΕΚ 111/Δ/1970)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 06-09-1985: Συμπλήρωση του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος περί δόμησης παρά τη διώρυγα Κορίνθου (ΦΕΚ 111/Δ/1970), (ΦΕΚ 571/Δ/1985), 31-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παράγραφος 2), 11, 14 και 17.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

4. Την υπ' αριθμό 145/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την υπ' αριθμό 669/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Μετά την περίπτωση 2 του άρθρου μόνου του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος προστίθενται περιπτώσεις 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση τριών (3) μονώροφων κτισμάτων από την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου των οποίων η συνολική επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικώς τα 150 m2 στις θέσεις Πέραμα Ισθμίας και Πέραμα Ποσειδωνίας σε απόσταση μικρότερη των 125 m για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της διώρυγας.

 

4. Επίσης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξιακών κτισμάτων για την εξυπηρέτηση των έργων ανακατασκευής κρηπιδωμάτων.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 06-09-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.