Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί - Κατηγορίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σταθμός εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων είναι το σύνολο των κατασκευών και εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη λειτουργία του χώρου, που βρίσκεται στην έδρα του μεταφορικού φορέα εκμετάλλευσης υπεραστικών γραμμών, ή και σε άλλη περιοχή και εξυπηρετεί τις γραμμές που εκμεταλλεύεται ο φορέας.

 

Δεν θεωρούνται σταθμοί παρόδιες στάσεις για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ή εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών εκτός της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης (μεμονωμένα πρακτορεία, εκδοτήρια).

 

2. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων μπορεί να ανήκουν στους συγκοινωνιακούς φορείς που εκμεταλλεύονται το έργο της μεταφοράς επιβατών στις υπεραστικές συγκοινωνίες ή σε συνεταιρισμούς ανοικοδόμησης σταθμών και εγκαταστάσεων λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών που έχουν συσταθεί ή που συστήνονται από μετόχους των φορέων αυτών, ή σε φυσικά πρόσωπα ή σε οιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία εκμισθώνουν τους χώρους στους συγκοινωνιακούς φορείς.

 

3. Οι Σταθμοί υπεραστικών Λεωφορείων διακρίνονται σε:

 

1η Κατηγορία:

 

Σταθμοί εξυπηρέτησης μέχρι 150.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.

 

Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 300 m2 καθώς και 13 αποβάθρες (ρεμίζες) στάθμευσης υπεραστικών λεωφορείων.

 

2η Κατηγορία:

 

Σταθμοί εξυπηρέτησης από 150.000 μέχρι 1.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.

 

Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 301 έως 900 m2, καθώς και 4 έως 9 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.

 

3η Κατηγορία:

 

Σταθμοί εξυπηρέτησης από 1.000.000 μέχρι 3.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.

 

Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 901 έως 1.500 m2, καθώς και 10 έως 20 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.

 

4η κατηγορία:

 

Σταθμοί εξυπηρέτησης από 3.000.000 μέχρι 10.000.000 επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως.

 

Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών 1.501 έως 6.000 m2, καθώς και 21 έως 60 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.

 

5η Κατηγορία:

 

Σταθμοί εξυπηρέτησης 10.000.000 επιβατών και πάνω που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται ετησίως.

 

Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης και ελιγμών πάνω από 6.000 m2, καθώς και πάνω από 60 αποβάθρες υπεραστικών λεωφορείων.

 

Η ωφέλιμη επιφάνεια και ο αριθμός αποβαθρών των κατηγοριών 2, 3 και 4 καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή, ανάλογα με το μέγεθος των επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.