Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων επιτρέπεται:

 

α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης για τις κατηγορίες 1 και 2 και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού ή δύο οικοδομικών τετραγώνων, καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αλλά εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα.

 

Ως αστικό Βασικό Οδικό Δίκτυο νοείται εκείνο που καθορίζεται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το κύριο Οδικό Δίκτυο (Ελεύθερες Λεωφόροι και Αρτηρίες), όπως αυτό υποδεικνύεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των υπολοίπων πόλεων.

 

β) σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού, ή δύο Οικοδομικά Τετράγωνα.

 

γ) σε περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων, κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Ειδικότερα για το Νομό Αττικής και σε ζώνες μη ιδιαίτερα οχλούσες και οχλούσες) του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) για όλες τις κατηγορίες.

 

δ) σε περιοχές Χονδρεμπορίου, κατά την έννοια του άρθρου 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού ή δύο Οικοδομικά Τετράγωνα

 

ε) τουρισμού αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου προεδρικού διατάγματος για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού ή δύο Οικοδομικά Τετράγωνα

 

στ) μέσα στα όρια οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985) για όλες τις κατηγορίες και κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου και σε βάθος μέχρι 150 m από τον άξονα της οδού η δύο Οικοδομικά Τετράγωνα, καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, αλλά εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα.

 

ζ) σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985), εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής, είτε ως, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού χώρου, υδροβιότοπου, δασικής περιοχής, είτε άλλης περιοχής χαρακτηρισμένης με ειδικούς όρους εκτός σχεδίου δόμησης, για όλες τις κατηγορίες των σταθμών.

 

η) στις ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης που θα καθοριστούν με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί στο άρθρο 99 του νόμου 1892/1990.

 

2. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ίδρυση Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων απαγορεύεται:

 

2.1. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από νοσοκομείο ή κλινική.

 

2.2. Σε απόσταση μικρότερη των 20 m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

 

2.3. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων, τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.

 

2.4. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τα χαρακτηριστικά στοιχεία γειτνιαζόντων, εκτός του Σταθμού, Πρατηρίων Υγραερίου (LPG), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 εδάφιο ζ του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984).

 

2.5. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από Σχολεία ή Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι και τα 50 m, με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν λόγω απόσταση μετριέται ακτινικά από το περίγραμμα του οικοπέδου του σταθμού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2.6. Σε Ισόγεια Πολυκατοικιών. Εάν στους ορόφους, υπεράνω ή κάτωθεν του ισογείου Σταθμού, στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, επιτρέπεται η ίδρυση του Σταθμού με την προϋπόθεση ότι όλο το κτιριακό συγκρότημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Περί Πυροπροστασίας (ΦΕΚ 32/Α/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.