Προεδρικό διάταγμα 7/12/79

ΠΔ 07-12-1979: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών δια χαρακτηρισμού οδών ως πεζόδρομων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-12-1979: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών δια χαρακτηρισμού οδών ως πεζόδρομων κ.λ.π., (ΦΕΚ 715/Δ/1979), 22-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9, 11 (παράγραφος 1 εδάφιο β) και 70 αυτού, β) του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 927/1979 και 1109/1979 σύμφωνες γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού)

 

5. Την υπ' αριθμόν 1233/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 07-12-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.